imkopkap

การเขียน Fortran ใน Mac OSX ด้วย gfortran

ใช้เวลา 20 นาที 16/01/2017

เนื่องด้วยผมมีปัญหากับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Fortran ซึ่งผมได้ค้นหาใน Google และค้นพบว่าตัว fortran มีใช้แค่ Windows เท่านั้น สำหรับบทความนี้เราจะใช้ gfortran ซึ่งไว้ใช้ complie ภาษา Fortran ใน Mac OSX กันครับ

 

complier ออนไลน์

 

  1. tutorialpoint
  2. jdoodle

 

เขียน Fortran ใน Mac

อันดับแรกให้เข้าไปดาวน์โหลดตัว complier (gfortan) ในเว็บ gcc.gnu.org เลือกดาวน์โหลดตามเวอร์ชั่นของ Mac ที่ใช้ได้เลย ของผมจะใช้ตัว gfortran 6.1

 

เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้ติดตั้งโปรแกรมได้เลย

จัดการสภาพแวดล้อมในเครื่อง

เปิดโปรแกรม Terminal ขึ้นมา และพิมพ์คำสั่งว่า gfortran จะขึ้นดังรูปข้างล่างนี้

เข้าไปหน้า desktop และสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า MyFortran ด้วยคำสั่ง mkdir Myfortran และเข้า Folder ด้วยคำสั่ง cd Myfortran

mkdir Myfortran
cd Myfortran

สร้างไฟล์ชื่อว่า hello_world.f95 (.f95 คือนามสกุลของ fortran) ด้วยคำสั่ง touch hello_world.f95 (touch คือการสร้างไฟล์ใน OSX หรือจะใช้คำสั่ง echo > hello_world.f95 ก็ได้เหมือนกันครับ ) และใช้คำสั่ง ls (ดูไฟล์และโฟลเดอร์ใน myFortran) จะค้นพบว่าได้มีไฟล์ hello_world.f95 แล้ว

touch hello_world.f95

เริ่มโค้ดกันเลย

พิมพ์คำสั่ง vim ใน terminal ตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราได้สร้างไว้จะได้เป็น vim hello_world.f95

vim hello_world.f95

จากนั้นกดตัว I (insert) เพื่อพิมพ์คำสั่งลงไป และเขียน Hello, World ลงไปใน File

program HelloWorld
print *, "Hello, World"
end program HelloWorld

จากนั้นกด ESC แล้วพิมพ์ :X (คำสั่ง vim เพื่อบอกว่า save ไฟล์และออกจาก hello_world.f95 )

complie ด้วยคำสั่ง gfortran ชื่อไฟล์

gfortran ชื่อไฟล์

แล้วเราจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า a.out ออกมา

รันไฟล์ a.out ด้วยคำสั่ง ./a.out ใน terminal เป็นอันเสร็จสิ้น

./a.out

เนื้อหาเพิ่มเติม: คำสั่ง vim

บันทึกแนะนำ