imkopkap

#8 CSS: การใช้ Text transform และ Text indent

ใช้เวลา 5 นาที 16/11/2014

Text transform: ตัวนี้จะเป็นการทำขนาดตัวอักษร ไม่ว่าจะให้ตัวอักษรเป็นตัวใหญ่ทั้งหมด ตัวเล็กทั้งหมด หรือ ตัวใหญ่แค่ตัวแรกที่เหลือก็ตัวเล็กๆ

 

 

สำหรับการทำตัวอักษรใหญ่

p {
    text-transform: uppercase;
}

สำหรับการทำตัวอักษรเล็ก

p {
    text-transform: lowercase;
}

สำหรับการทำตัวอักษรตัวใหญ่แค่ตัวแรก

p {
    text-transform: capitalize;
}

Text indent: เป็นการทำย่อหน่าให้กับตัวอักษรของเราครับง่ายมากๆ

p {
    text-indent: 50px;
}

ง่ายมากๆนะครับ สำหรับการกำหนดตัวอักษรและการทำย่อหน้าด้วย CSS

บันทึกแนะนำ