imkopkap

#5 CSS: วิธีสร้างไฟล์ CSS

ใช้เวลา 5 นาที 16/11/2014

สำหรับการสร้างไฟล์นามสกุล .CSS นั้นทำได้ง่ายมากๆ เลยครับ โดยเราเพียงแค่สร้างไฟล์ขึ้นมาแล้วกำหนด xxx.css เท่านั้นเอง จากนั้นก็ Link มายังตำแหน่งที่เราทำต้องการให้มี CSS ปรากฎ โดยลิ้งที่เราลิ้งไปหาจะเป็นแบบนี้

 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ชื่อไฟล์.css">

ง่ายมากๆสำหรับการลิ้งและสร้างไฟล์นามสกุล CSS

บันทึกแนะนำ