imkopkap

#4 CSS: CSS ซ้อน CSS

ใช้เวลา 5 นาที 14/11/2014

#3 CSS: รู้จักกับ Class และ ID ได้พูดกันไปแล้วเกี่ยวกับ Class และ ID และก็วิธีอ้างอิงแท็กจาก Class และ ID ด้วยครับ ในคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้ Class ซ้อน Class  , Class ซ้อน ID , ID ซ้อน ID , ID ซ้อน Class ก็ได้ครับ จะซ้อนกี่ตัวก็ได้ยาวเหยียดไปเลย

 

เช่น

<ul class="nav">
   <li class="active">HOME</li>
   <li>BLOG</li>
</ul>

เมื่อเราอ้างอิง CSS เราจะได้แบบนี้ จะอ้างอิง class หรือ ID ตัวแรกก่อน แล้วค่อยอ้างอิงตัวต่อไป

.nav .active {
  color:black;
}

 

บันทึกแนะนำ