imkopkap

#10 CSS: การใช้ Pseudo classes

ใช้เวลา 5 นาที 16/11/2014

สำหรับ Pseudo classes จะใช้กับแท็ก a ครับ ซึ่งแท็ก a จะเป็นแท็กสำหรับการสร้างลิ้ง เจ้าตัว Pseudo classes นั้นจะทำการอีเว้นให้กับแท็ก a โดย จะมี 4 ตัวครับ

 

 

a:link {
    color: #FF0000;
}
/* visited link */
a:visited {
    color: #00FF00;
}
/* mouse over link */
a:hover {
    color: #FF00FF;
}
/* selected link */
a:active {
    color: #0000FF;
}

 

เพิ่มเติม

:link  คือ เมื่อทำการคลิกไปแล้ว

:visited คือ เมื่อทำการคลิกค้างไว้ที่ลิ้ง

:hover คือ เม้าทำการชี้ที่ลิ้ง

:active คือ เมื่อทำการคลิก

:focus คือทำการ focus

:before คือ ก่อนหน้าแท็ก

:after คือ หลังแท็ก

 

::first-letter คือ เมื่อทำการเลือกที่ตัวอักษรตัวแลก

::first-line คือ เมื่อทำการเลือกบรรทัดแรก

::first-child คือ เมื่อทำการเลือกตัวแรก

 

ง่ายๆครับสำหรับการทำ Pseudo Classes ต้องลองทำครับถึงจะรู้

บันทึกแนะนำ